Saturday, January 30, 2010

Más tanácsok és elvek (139-140)


139. Ha az ember önmagát keresi Istenben, akkor Isten ajándékaira és vigasztalásaira áhítozik; ez pedig ellentétben van az Isten iránti tiszta szeretettel.
140. Nagy hiba inkább törekedni Isten kincseire, mint magára Istenre, az imára és lemondásra.

Thursday, January 21, 2010

Más tanácsok és elvek (136-138)136. Nagyon bosszantják Ő Szent Felségét azok, akik a szellem táplálékára áhítozva nem elégszenek meg csupán Istennel, hanem bele akarják keverni a más dolgokra irányuló vágyat és szeretetet.
137. Aki Istennel egyidőben más dolgot is akar szeretni, az kevésbé veszi Istent, mert hiszen Istennel egy mérlegre helyezi azt, ami végtelenül távol van tőle.
138. Amiként a beteg embernek nincs ereje a munkához, akként az istenszeretetben lanyha lélek is gyönge a tökéletes erények gyakorlatához.

Wednesday, January 20, 2010

Más tanácsok és elvek (134-135)

134. Az új és még nem tökéletes istenszeretők olyanok mint az újbor; könnyen elromlanak mindaddig, amíg le nem ülepedik bennük a tökéletlenségek seprője és be nem végződik az érzéki részben a durva örömök és szenvedélyek kiforrása.
135. A szenvedélyek addig uralkodnak a lélekben és lázonganak ellene, ameddig az akarat nem elég erős Istenben és függésben van a teremtményektől. Mert amíg ez az állapot tart, az ember könnyen örül olyan dolgoknak, melyeknek nem érdemes örülni; remél olyanokat, melyeknek semmi hasznuk; búsul olyasmi miatt, aminek talán örülnie kellene s fél olyasmitől, amitől nem érdemes félni.Monday, January 18, 2010

Más tanácsok és elvek (129-132)


129. Ami jóság bennünk van, azt kölcsön kaptuk; az Istené; Isten eszközli és működése Istenre irányul.
130. Többet gyűjthetünk Isten kincseivel egy óra alatt, mint a mieinkkel egész életünk folyamán.
131. Bizonyos tekintetben nagyobb dolgot tesz Isten a lélekkel, mikor megtisztítja a rendetlen hajlamoktól, mint amikor a semmiből teremti. Mert a “semmi” nem áll ellen Ő Szent Felségének, míg ellenben a teremtményekre irányuló hajlam igen.
132. Istennek az a célja velünk, hogy bennünket istenekké tegyen részesedés útján, amiként ő Isten természeténél fogva. Úgy, amint a tűz is mindent tűzzé változtat.

Thursday, January 14, 2010

Más tanácsok és elvek (128)


128. Fékezd nagyon a nyelvedet és a képzeletedet s irányítsd szeretetedet állandóan Istenre, akkor az isteni szellem nagyon meg fog benned melegedni. Olvassuk el gyakran ezt a pontot.

Sunday, January 10, 2010

Más tanácsok és elvek (124-127)


124.Önmagunkban keresni Istent annyit tesz, mint Isten kedvéért meglenni minden vigasztalás nélkül. Hajlamosnak lenni arra, hogy mindenben a legkellemetlenebbet válasszuk mind az isteni, mind a világi dolgok terén: ez az istenszeretet.
125.Arról lehet megismerni, vajon amúgy igazában szereti-e a lélek Istent, hogy semmivel sem elégszik meg, ami kevesebb Istennél.
126.A hajzat, amelyet gyakran fésülnek, fényes és akárhányszor csak fésülni akarják, könnyen fésülhető. Hasonló képpen a lélek is mely gyakran vizsgálja gondolatait, szavait és cselekedeteit -melyek az ő hajszálai- és minden dolgát Isten iránti szeretetből végzi, nagyon fényes hajzattal fog bírni. A Jegyes majd nézi kedvesének nyakát; az el fogja őt ragadtatni; meg fogja őt sebezni kedvesének egyik szeme, vagyis a tiszta szándék, mellyel minden dolgát végzi.
127.A hajat a fej tetejétől kezdve lefelé kell fésülni, ha azt akarjuk, hogy fényes legyen; hasonlóképpen minden cselekedetünket a legmagasabbról, vagyis Isten szeretetéből kell kezdenünk, ha azt akarjuk, hogy tiszta legyen és fényes.

Tuesday, January 5, 2010

Más tanácsok és elvek (121-123)


2. Az isteni erények
A szeretet

121.A lélek ereje tehetségeiben, szenvedélyeiben és vágyaiban nyilvánul meg. Ha tehát a lélek mindezeket Istenre irányítja és elfordítja mindentől, ami nem Isten, akkor a lélek egész erejét Isten számára tartogatja s szereti Istent egész erejéből, úgy, amint azt maga az Úr parancsolja.
122.A szeretet olyasféle, mint valami csodaszép színes ruha, mely nem csupán a hit fehérének kölcsönöz kedvességet, szépséget és elevenséget, hanem a többi erénynek is, mert szeretet nélkül egy erény sem tetszik Istennek.
123.A szeretet nem abban nyilvánul, hogy az emberben nagy érzelmek támadnak, hanem abban, hogy mindenről lemond és szenved Kedveséért, Istenért.