Tuesday, May 25, 2010

Más tanácsok és elvek (182-183)

182. Ne utasítson vissze semmi fáradságot, még ha úgy látná is, hogy képtelen megtenni. Találjon önnél mindenki szolgálatkészséget.
183. Senki sem érdemel szeretet, hacsak nem a benne levő erény miatt. Ha pedig ketten ilymódon szeretik egymást, az nagyonis az Úristen kedvére van és nagy lelki szabadsággal történik.

Friday, May 14, 2010

Más tanácsok és elvek (178-181)

178. A bölcsesség a szeretetben, a csendhallgatásban és az önmegtagadásban nyilvánul meg. Nagy bölcsesség tudni hallgatni, szenvedni, nem törődni mások beszédével és tetteivel s nem ítélgetni mások életét.
179. Ne tagadjon meg mástól olyant, amije van, még ha szüksége is volna rá.
180. Ne gondolj rosszat testvéredről, mert az ilyen gondolat megfosztja a szívet tisztaságától.
181. Ne hallgasd meg mások hibáinak tárgyalását. Ha valaki előtted panaszkodnék másra, szép alázatosan megmondhatod neki, hogy ne mondjon neked erről semmit.

Monday, May 10, 2010

Más tanácsok és elvek (174-177)

174. Minden képzelhető helyzetben, bármennyire kellemetlen legyen is, inkább kell örülnünk, mint szomorkodnunk, nehogy elveszítsük a nagyobb jót, vagyis a léleknek békéjét és nyugalmát.
175. Még ha minden összedőlne is és minden dolgunk visszafelé sülne is el, nincs célja annak, hogy búsuljunk, mert hiszen ezen búsulás által inkább rosszabbítjuk a helyzetet, mintsem javítanók.
176. Ha mindent békés egykedvűséggel viselünk el, azzal nemcsak igen sok előnyt biztosítunk a lelkünknek, hanem még jobb helyzetben is vagyunk a kellemetlenségekkel szemben, amennyiben biztosabban tudjuk a nehézségeket megítélni s könnyebben találjuk meg a megfelelő kiutat.
177. Az ég állandó és nincs változásnak alávetve. Hasonlóképpen a mennyei természetű lelkek is állandók s nem hoznak létre érzéki vágyakat vagy másvalamit, mert a maguk módja szerint hasonlók Istenhez, aki sohasem változik.