Friday, July 30, 2010

Más tanácsok és elvek (197-200)

(189. Minden rendetlen vágy ötféle kárt okoz a lélekben, eltekintve attól, hogy megfosztja az Isten szellemétől. Először fárasztja, másodszor kínozza, harmadszor elsötétíti, negyedszer beszennyezi és ötödször elgyöngíti.)


Beszennyezik
197. Amilyenek egy szép és tökéletes emberi arcon a korommal húzott vonalak, úgy csúfítják el és szennyezik be a rendetlen vágyak is a lelket, amely pedig magában véve csodaszép és tökéletes képmása Istennek.
198. Aki szurkot érint, mondja a Szentlélek, az szükségképpen beszennyezi magát vele. Márpedig akkor érint az ember szurkot, mikor kitölti valamely teremtményen akaratának rendetlen vágyait.
199. Ha szakszerűen kellene beszélnünk arról, hogy milyen ocsmány és piszkos torzképet csinálnak a rendetlen vágyak a lélekből, nem találnánk olyan pókhálós és férges helyet, sem egyéb csúnyaságot, melyhez azt hasonlíthatnók.
200. Vannak lelkek, akik a sárban fetrengenek, mint bizonyos állatok, s vannak olyanok, akik röpülnek, mint a madarak, s mint azok, a levegőben tisztulnak és szépülnek.

Thursday, July 29, 2010

Más tanácsok és elvek (194-196)

(189. Minden rendetlen vágy ötféle kárt okoz a lélekben, eltekintve attól, hogy megfosztja az Isten szellemétől. Először fárasztja, másodszor kínozza, harmadszor elsötétíti, negyedszer beszennyezi és ötödször elgyöngíti.)

Elhomályosítják

      194. Amint a gőzök elhomályosítják a levegőt és nem engedik, hogy a nap süssön, hasonlóképpen a lélek is, ha egyszer vágyainak uralma alá jut, értelmét tekintve el van sötétítve, s nem engedi, hogy akár a természetes észnek, akár Isten természetfeletti bölcsességének napja rásüssön és fényesre világosítsa.
      195. Aki vágyaival táplálkozik, olyan, mint a lepke vagy a hal erős fény közelében: ezekre az a fényforrás úgy hat, mintha sötétség volna, s a hal nem veszi észre a veszedelmet, mely őt a halászok részéről fenyegeti.
      196. Ó, ki tudná azt megmondani, mennyire képtelen a vágyak terhe alatt nyögő lélek az isteni dolgokat olyanoknak látni, amilyenek! Mert ameddig az hályog és homály rajta van az ítélőképesség szemén, mást nem lát, mint ködöt, egyszer ilyen, máskor olyan színűt. Így történik azután, hogy az isteni dolgokat nem istenieknek nézi, azokat pedig, melyeknek semmi közük Istenhez, istenieknek.

Wednesday, July 14, 2010

Más tanácsok és elvek (192-193)

(189. Minden rendetlen vágy ötféle kárt okoz a lélekben, eltekintve attól, hogy megfosztja az Isten szellemétől. Először fárasztja, másodszor kínozza, harmadszor elsötétíti, negyedszer beszennyezi és ötödször elgyöngíti.)

Kínozzák
192. Amiként megkínozzák azt, aki ellenségeinek kezébe kerül, hasonlóképpen kínlódik és gyötrődik a lélek is, amely engedi, hogy vágyai elragadják.
193. Amiként kínlódik és gyötrődik az az ember, aki ruhátlanul fekszik rá a tövisekre és tüskékre, hasonlóképpen gyötrődik a lélek is, ha saját rendetlen vágyaira fekszik rá, mert azok tövisek módjára sebzik, kínozzák, beléhatolnak és fájdalmat okoznak neki.