Monday, November 15, 2010

Más tanácsok és elvek (227-230)

A lelkivezető

227. Nem azt mondta Krisztus az evangéliumban, hogy ahol egy van egyedül, ott vagyok Én is, hanem azt, hogy legalább ketten legyenek; így akarta velünk megértetni, hogy senki a maga esze után indulva ne higgyen és ne bízzék az állítólag Istentől kapott dolgokban, hacsak előzőleg ki nem kérte az Anyaszentegyháznak, illetve az ő papjainak tanácsát és vezetését.
228. Jaj az egyedülállónak! -mondja a Szentlélek. Azért van szüksége a léleknek vezetőre és mesterre, mert ketten könnyebben tudnak ellenállni az ördögnek, ha összefognak az igazság megértésére és megtevésére.
229. Isten a legnagyobb fokban helyesli, hogy minden ember egy más ember vezetésére bízza magát. Hiszen még ha valamit természetfölötti módon közöl is az emberrel, elvárja, hogy ne adjon az ilyen kinyilatkoztatásnak teljes hitelt mindaddig, amíg az át nem megy az emberi szájnak ezen a bölcsesség-vezetéken.
230. Mikor az Úristen valamely léleknek kinyilatkoztatást ad, arra indítja, hogy közölje azt az Ő szolgájával, aki az Ő személyét képviseli.