Saturday, October 31, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (72-73)


72.Ne örvendezz hivalkodva, mert nem tudod hány bűnt követtél el, s hogy miképpen van veled az Úristen, hanem bizakodva félj.

73.Tekintve, hogy az ítélet órájában sajnálni fogod, miért nem használtad ezt az időt Isten szolgálatára, vajon mért nem rendezed és használod fel most úgy, hogy tetted volna.

Friday, October 30, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (70-71)


70.Hogyan mersz annyira félelem nélkül örülni, tekintve, hogy meg kell majd jelenned Isten előtt és számot kell adnod minden legcsekélyebb szavadról és gondolatodról?

71.Fontold meg, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak, s ha te nem viselsz magadra gondot, akkor sokkal bizonyosabb a kárhozatod, mint az üdvösséged, tekintve, hogy az örök élet útja annyira szűk.

Thursday, October 29, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (66-69)


66.Engedd át magadat a nyugalomnak azáltal, hogy elveted magadtól a gondokat s nem törődsz semmivel, bármi történjék is, s akkor Istennek az Ő kedve szerint fogsz szolgálni, s örvendeni fogsz Őbenne.

67.Fontold meg, hogy Isten csupán a békés és önzetlen lélekben uralkodik.

68.Még ha sokat dolgozol is, ha nem tanulsz meg lemondani önakaratodról és magadat alávetni, teljesen megfeledkezni önmagadról és érdekedről, nem fogsz haladni a tökéletességben.

69.Mit használ, ha Istennek odaadsz egy dolgot, amikor Ő egy másikat kér tőled? Fontold meg, hogy mit kíván Isten, s tedd meg, mert ilymódon jobban kielégíted a szívedet, mint ha azt teszed, amire hajlamos vagy.

Wednesday, October 28, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (63-65)

63.Örömödben és vidámságodban fordulj azonnal Istenhez félelemmel és őszintén s nem fogsz tévedésbe esni, sem pedig a hiúság nem fog téged elkapatni.

64.Fogadd Istent jegyesedül és barátodul s járj vele mindig vele együtt, akkor nem fogsz vétkezni, tudni fogsz szeretni, a szükséges dolgok meg mind előnyösen fognak számodra végződni.

65.Fáradság nélkül fogsz az emberek felé kerekedni, a dolgok pedig neked fognak szolgálni, mihelyt megfeledkezel róluk és önmagadról.
Sunday, October 25, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (59-62)


59.Nem tud az ember helyesen örülni és szomorkodni, mert nem érti a távolságokat a jó és a rossz között.

60.Vigyázz, ne szomorodj el könnyen a világi bajok miatt, mert nem tudod, hogy milyen jó származik belőlük Isten örök ítéletei alapján az igazak örök boldogságának emelésére.

61.Ne örülj az ideigvaló előnyöknek, mert nem tudod biztosan, vajon örök üdvösségedet mozdítják-e elő.

62.Ha bánat ér, fordulj azonnal bizalommal Istenhez, Ő megerősít, megvilágosít és megoktat téged.

Monday, October 19, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (57-58)


57.Vigyázz, ne avatkozzál idegen dolgokba. Még a múltakat se forgasd emlékezetedben. Mert ki tudja, hátha te sem tudod majd elvégezni feladott dolgodat.

58.Ne gondold, hogy nem kedves Isten előtt valaki, akiben nem látod ragyogni azokat az erényeket, melyekre te gondolsz; hátha olyasmi miatt kedves előtte, amire te nem gondolsz.

Friday, October 16, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (55-56)


55.Ne gondold, hogy azáltal tetszel Istennek, ha sokat dolgozol; nem, hanem azáltal, hogy jó szándékkal teszed, mitsem tulajdonítasz magadnak s nem vezetnek emberi tekintetek.

56.Legvégül szereteted foka alapján ítélnek meg. Tanulj meg szeretni úgy, amint Isten akarja, hogy szeressük s úgy, amennyire tőled telik.

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (53-54)


53.Nem Isten akarata az, hogy a lélek bármi miatt aggódjék, sem az, hogy nyögjön a szenvedések súlya alatt, mert ha az életnek kedvezőtlen körülményei között szenved, annak az ő erényeinek gyönge volta. A tökéletes embernek lelke élvezi azt, ami szenvedés a tökéletlenre nézve.

54.Az élet útja igen kevés zavargás és alkudozás között vezet, s nagyobb szükség van benne az önakarat fékezésére, mint a sok tudásra. Minél kevesebbet vesz valaki rajta igénybe a dolgokból és élvezetekből, annál jobban halad rajta.

Tuesday, October 13, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (51-52)


51.Fontold meg, hogy Isten felfoghatatlan, s éppen ezért ne állapodj meg annál, amit a te tehetségeid képesek megérteni és érzékeid felfogni, nehogy a kevesebbel elégedjél meg és lelked elveszítse azt a könnyedséget, mely szükséges a Hozzá való eljutáshoz.

52.Mint az, aki partra felfelé húzza a szekeret, akként halad Isten felé a lélek, mely nem rázza le magáról a gondokat és nem fojtja el érzéki vágyait.

Thursday, October 8, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (49-50)


49.Ha én, Uram, mindenhová Veled megyek, mindenütt úgy fog menni a dolgom, amint kívánom, hogy Neked menjen.

50.Nem juthat el a tökéletességre az, aki nem igyekszik megelégedni a semmivel, olymódon, hogy természetes és szellemi vágyai beérjék az űrrel. Mert ez szükséges ahhoz, hogy az ember elérhesse a legmagasabb fokú nyugalmat és békességet. Ilymódon a tiszta őszinte lélekben az Isten szeretete gyakorta van lobogó állapotban.

Sunday, October 4, 2009

Az andurjári kézirat tanácsai és elvei (46-48)


46.Én Uram, Istenem, nem leszel Te soha idegen olyannal szemben, aki el nem idegenedik Tőled; hogyan is mondhatják, hogy Te eltávolodol valakitől?

47.Igazában az aratott győzelmet mindenben, kinek sem a dolgok élvezete nem okoz örömet, sem pedig a kellemetlen szomorúságot.

48.Ha el akarsz jutni a szent összeszedettséghez, ne haladj az elfogadásoknak, hanem a visszautasításoknak az útján.