Thursday, December 5, 2013

A legfőbb tökéletességre vezető tizenkét csillag

Istenszeretet, 
emberszeretet, 
engedelmesség, 
tisztaság, 
szegénység, 
jelenlét a zsolozsmán, 
vezeklés, 
alázatosság, 
önmegtagadás, 
ima, 
csendhallgatás, 
békesség.

No comments: