Monday, September 26, 2011

Más tanácsok és elvek (295-300)

8. A lelki erősség. - A türelem[2]

295. Ne mérjük a szenvedéseket önmagunkhoz, hanem magunkat a szenvedésekhez.
296. Ha a lelkek tudnák, hogy a szenvedés és az önmegtagadás mennyire hozzásegíti az embert a legmagasabb lelki kincsekhez, sohasem keresnének semmiben vigasztalást.
297. Ha a lélek több türelemmel tud szenvedni és jobban tudja nélkülözni az örömöket, ez annak jele, hogy jobban előrehaladt az erényben.
298. A szenvedés útja biztosabb, sőt hasznosabb, mint az élvezeté és a cselekvésé. Először azért, mert a szenvedésben a lelket Isten erősíti, míg az élvezetben és cselekvésben a lélek saját gyarlóságait és tökéletlenségét gyakorolja. Másodszor azért, mert a szenvedésben erényeket szerez és gyakorol a lélek; továbbá megtisztul, okosabb és óvatosabb lesz.
299. Az a lélek, amely nem szenved kísértést és szenvedést s nem állta meg a helyét a kísértésekben és szenvedésekben, az nem tudja érzéki részét eljuttatni a bölcsesség fokozatához, mert amint a Prédikátor könyve mondja: “Aki nem szenved kísértést, mit tud az?”
300. A legvigasztalanabb szenvedés magával hozza és szállítja a legtisztább megértést.

Friday, September 2, 2011

Más tanácsok és elvek (289-294)

8. A lelki erősség. - A türelem[1]

289. Szívesen veszteni, úgy hogy velünk szemben mindenki nyerjen, ez az erős lelkek sajátsága. Nemes kebleknek, önzetlen szíveknek természete inkább adni, mint kapni, míg csak odáig nem jutnak, hogy önmagukat is odaadják, mert nagy tehernek tekintik magukénak lenni. Jobban szeretnek mások tulajdona s önmagukkal szemben idegennek lenni, mert hiszen mi sokkal inkább vagyunk birtokai annak a végtelen Jóságnak, mint önmagunknak.
290. Ne edd ennek az életnek tiltott eledelét; boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégülnek.
291. Az erősség adományával dolgozik a lélek, gyakorolja az erényeket és győzi le a bűnös hajlamokat.
292. Tartogasson a szívében erősséget minden ellen, ami nem Istenre, hanem másvalamire irányítaná, és szeresse Krisztus szenvedéseit.
293. Találja örömét mindig Istenben, aki az ön üdvössége, s fontolja meg, mennyire jó bármiképpen is szenvedni azért, Aki az egyedüli igaz jó.
294. Akár jó-, akár balsorsban sohase mulaszd el a szeretet érzelmeivel nyugtatni szívedet, hogy kész légy szenvedni minden adandó alkalommal.